Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình

Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình

Có quá nhiều điều để tìm hiểu, để nhớ, để nói mỗi khi nhắc đến nhiếp ảnh, nhất là nhiếp ảnh căn bản. Những ai đang tập tểnh bước vào thế giới này, đôi khi như lạc vào khu rừng rối rắm của mớ lý thuyết khô cằn chán ngấy, hoặc ngụp lặn trong mớ lý thuyết quan điểm của những người được gọi hoặc tự phong là dân nhà nghề chia sẻ 5 đường 7 nẻo.

Để đơn giản hoá, bạn chỉ cần nắm vững được mối tương quan của ISO – Tốc độ – Khẩu độ nhé.

Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình

Giải thích điều này, chúng ta nhắc lại với nhau các điều cơ bản nhất khi bắt đầu cầm máy ảnh:

  1. Tốc độ màn trập
  2. Khẩu độ (độ mở) ống kính
  3. ISO

Tốc độ màn trập

Độ mở rộng hoặc thu nhỏ của các lá khẩu trong ống kính còn được gọi là “khẩu độ”, có tác động trực tiếp đến lượng ánh sáng đi vào cảm quang (hoặc bề mặt phim gắn trong máy ảnh đối với máy ảnh chụp bằng phim). Việc thiết đặt tốc độ màn trập có tác động đến thời lượng để ánh sáng đến được cảm quang (hoặc bề mặt phim đối với máy ảnh chụp bằng phim).

Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình

Có thể hình dung đơn giản hơn với hai tình huống sau: nếu với một thiết đặt tốc độ màn trập máy ảnh nhanh, thì cần một lượng ánh sáng nhiều, và để có lượng sáng nhiều thì cần khẩu độ mở lớn. Ngược lại, nếu tốc độ màn trập máy ảnh chậm, thì khẩu độ khép nhỏ hơn. Một biến số khác tác động đến việc cân bằng mức độ phơi sáng là ISO, dựa theo độ nhạy sáng của cảm quang hoặc của phim bên trong máy ảnh.

Khẩu độ

Là yếu tố rất quan trọng đối với ống kính và máy ảnh. Khẩu độ(hay độ mở) của ống kính càng lớn tức là trong một khoảng thời gian nhất định lượng ánh sáng mà cảm biến (hoặc phim) nhận được càng nhiều. Đó là một phần quyết định tốc độ của ống kính.

Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình Các thông số căn bản giúp bạn làm chủ máy ảnh của chính mình

Khẩu độ – độ mở càng lớn thì ánh sáng đi vào càng nhiều và ngược lại.

Các khẩu độ tiêu chuẩn phổ biến là: f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f32 . Khẩu độ càng lớn tương ứng với số giá số thể hiện càng nhỏ. Các số trên càng lớn đồng nghĩa với khẩu độ càng nhỏ.

ISO

Để hình ảnh được ghi lại trên bề mặt phim, cần có khá năng thu nhận ánh sáng và chuyển hóa tất cả thành các giá trị nhất định (về hóa học) để khi đem tráng phim và rửa ảnh sẽ tạo ra độ sáng tối (đen/trắng) và màu sắc (phim màu) của hình ảnh. Tương tự như vậy, cảm biến ảnh của máy ảnh số có khả năng ghi nhận ánh sáng và màu sắc, chỉ khác là sẽ chuyển thành các giá trị số hóa để ghi lại hình ảnh.

Độ nhạy này được quy định bằng trị số ISO (trước đây hay gọi là ASA hoặc DIN). ISO càng cao thì độ nhạy sáng càng cao, tốc độ màn trập tăng cao (khi đó thời gian phơi sáng giảm). Các trị số ISO truyền thống là: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 …

ISO là một chức năng hữu ích, nó cũng có những bất lợi. Độ nhạy sáng ISO càng cao, nó sinh ra nhiễu càng nhiều

Theo yeudohoa